مصاحبه رتبه برترها

مصاحبه برخی از رتبه های برتر کنکور سراسری موسسه آرمان

کنکور

رشته

رتبه

نام و
نام خانوادگی

واحد

مصاحبه
تصویری

1402

تجربی

30

علی محمد حجازی

سالن مطالعه

1402

تجربی

132

ریحانه احمدی

مرکز مشاوره

1402

ریاضی

67

حمید حسینی

مرکز مشاوره و سالن مطالعه

1401

ریاضی

79

ابوالفضل آسوده

مرکز مشاوره و سالن مطالعه

1401

تجربی

154

سوگند صفوی نژاد

مرکز مشاوره و اموزشگاه

1401

انسانی

83

رضوانه خانی

مرکز مشاوره

1402

تجربی

469

سحر کاردان

مرکز مشاوره

1401

ریاضی

۳۷

سپهر نوری

مرکز مشاوره و سالن مطالعه

1402

انسانی

143

فاطمه کریمی

مرکز مشاوره

1402

ریاضی

73

مهدیار مصلی

سالن مطالعه و آموزشگاه

1402

تجربی

515

سارا شریف

مرکز مشاوره

1402

تجربی

717

یگانه محنتی

مرکز مشاوره

1402

تجربی

867

مهدیس جلال

مرکز مشاوره

1401

تجربی

392

نرگس بیگدل

مرکز مشاوره و آموزشگاه

1402

تجربی

960

مرضیه سویزی

مرکز مشاوره و آموزشگاه

1402

تجربی

1182

مهشید رحیمی

مرکز مشاوره و آموزشگاه

1402

تجربی

1500

پویا حسن پور

مرکز مشاوره و آموزشگاه

1402

تجربی

1503

غزاله حاجی پور

مرکز مشاوره و آموزشگاه

1401

ریاضی

45

مهدی مبینی

مرکز مشاوره

1401

ریاضی

77

پرستو امانیان

مرکز مشاوره؛سالن مطالعه و آموزشگاه

1401

تجربی

253

فاطمه بهنام

مرکز مشاوره و آموزشگاه

1401

تجربی

253

سحر فرد طرقی

مرکز مشاوره و آموزشگاه

1401

تجربی

952

مبینا صاحبی

مرکز مشاوره؛سالن مطالعه و آموزشگاه​

1401

تجربی

955

آیدا حسنی

مرکز مشاوره

1401

تجربی

956

زهرا
حسن زاده

مرکز مشاوره و
آموزشگاه

طراحی و اجرا توسط سید محمد مهدی بهشتی | پشتیبانی سایت توسط : پشتیبان وردپرس