همکاران

ساختمان شماره 1:
ساختمان مرکزی موسسه
دکتر الیاس کرباسفروشان

عضو ناظر هئت مدیره در: مرکز مشاوره و دبیرستان دوره اول دخترانه آرمان،خانه کنکور شعبه سلمان فارسی آرمان

مهندس حسین نیرومند

عضو ناظر هیئت مدیره در: تیزهوشان و المپیاد موسسه آرمان،خانه کنکور شعب ابوذر،کوثر و سامانیه آرمان،امور ادرای موسسه آرمان

مهندس محمد جواد دلارامی

عضو ناظر هیئت مدیره در: آموزش کنکور موسسه آرمان،خانه کنکور شعبه هاشمیه آرمان،واحد ثبت نام موسسه آرمان


مهندس سعید نوری

عضو ناظر هیئت مدیره در: آموزشگاه کنکور آرمان


سیده سعیده پژم

مدیر داخلی آموزشگاه کنکور


شبنم صالحی

مدیر داخلی تیزهوشانی شو


فاطمه ذوالفقاری

مدیر داخلی امور مالی


اسماء وکیلیان زند

مدیر داخلی مرکز مشاوره


علیرضا مقدم

معاونت اجرایی


علی نصیری

معاونت اجرایی


حمید رضا شیری

معاونت اجرایی


محمد حاجی آبادی

مشاور اداری و مالی


زهرا بهرامفر

مسئول دفتر امورمالی


طاهره مهاجر

مسئول دفتر امورمالی


یگانه کسائیان

مسئول دفتر امورمالی


هنگامه صفایی

مسئول دفتر امورمالی


آیسان رحیمی زاده

مسئول دفتر تیزهوشان و نمایندگی ماز


مهتاب مغربی

مسئول دفتر تیزهوشان و نمایندگی ماز


مبینا لطف آبادی

مسئول دفتر خانه کنکور و آموزشگاه کنکورفاطمه اسماعیل خانی

مسئول دفتر خانه کنکور و آموزشگاه کنکور


نگین کریمی

مسئول دفتر مرکز مشاوره


الهام صارم

مسئول دفتر مرکز مشاوره


سارا مکاری

مسئول دفتر مرکز مشاوره


مبینا رضا پور

مبینا رضا پور


زهرا محمدیان

پشتیبانی واحد ثبت نام


محدثه شادکام

پشتیبانی واحد ثبت نام


زهرا کبیری

پشتیبانی واحد ثبت نام


مصطفی زیرکی

مسئول فنی مدیا


سعید ارشادی

طراح و گرافیست


امیر حسین میرسندسی

طراح و گرافیست


مینا رضوی

مسئول فنی سایت

همکاران

ساختمان شماره 2:
شعبه پسرانه ابوذر غفاری خانه کنکور آرمان


ناصر مصلحیان

مدیر مرکز


علیرضا مسافر

سرپرست مرکز


علیرضا سینی چی

سرپرست مرکز


خسرو تفقدی

سرپرست مرکز


علیرضا خانزاده

سرپرست مرکز

همکاران

ساختمان شماره3:
شعبه دخترانه سلمان فارسی کنکور آرمان


مریم دوگانی

مدیر مرکز


حانیه خصالی

سرپرست مرکز


مریم کامل

سرپرست مرکز


ساناز هاشمی

سرپرست مرکز


معوصمه اردویی

سرپرست مرکز

همکاران

ساختمان شماره4: شعبه دخترانه هاشمیه خانه کنکور آرمان


ملیحه حمیدیان

مدیر مرکز


مریم محمدیان

سرپرست مرکز


زهرا الهی فر

سرپرست مرکز


هما سعادت

سرپرست مرکز


زهرا حاتمی

سرپرست مرکز

همکاران

ساختمان شماره5:
شعبه پسرانه کوثر خانه کنکور آرمان


احمد رضا شکوری

مدیر مرکز


محسن ذاکر

سرپرست مرکز


حسن طاهری

سرپرست مرکز


نعیم کریمی

سرپرست مرکز


محمد کیاست

سرپرست مرکز

همکاران

ساختمان شماره6:
شعبه دخترانه سامانیه خانه کنکور آرمان


الهام جهانگیری

مدیر مرکز


اشرف کیایی

سرپرست مرکز


تارا سپهری

سرپرست مرکز


ناهید کفاش

سرپرست مرکز

همکاران

ساختمان شماره7:
دبیرستان دوره اول دخترانه آرمان


ندا مهرنگار

مدیریت اجرایی


فهیمه مشایخی

معاونت آموزشی


زینب صالح شریفی

مدیر پایه هفتم


زهرا قوامی فرد

معاونت انضباطی


رضوانه سلیمی

مدیر پایه هشتم و نهم


زهرا فرمانبر

مسئول خدمات

ساختمان شماره 2 :شعبه پسرانه احمد آباد خانه کنکور آرمان

ناصر مصلحیان
مدیر شعبه

علیرضا تفقدی
سرپرست شعبه

علیرضا مسافر
سرپرست شعبه

علیرضا سینی چی
سرپرست شعبه

ساختمان شماره 3 :شعبه دخترانه احمد آباد خانه کنکور آرمان

مریم دوگانی
مدیر شعبه

حانیه خصالی
سرپرست شعبه

هنگامه صفایی
سرپرست شعبه

فاطمه حقیقیان
سرپرست شعبه

ساختمان شماره 4 :شعبه دخترانه وکیل آباد خانه کنکور آرمان

اشرف کیایی
مدیر شعبه

عادله جهانگیری
سرپرست شعبه

مریم محمدیان
سرپرست شعبه

ملیحه حمیدیان
سرپرست شعبه

لیلا ابراهیمی
سرپرست شعبه

ساختمان شماره 5 :شعبه پسرانه وکیل آباد خانه کنکور آرمان

احمدرضا شکوری
مدیر شعبه

سید حسین موسویان
سرپرست شعبه

حسن طاهری
سرپرست شعبه

حسن زاده
سرپرست شعبه

ساختمان شماره 6 :دبیرستان دوره اول دخترانه آرمان

زینت صدیقی
مدیر مدرسه

فاطمه فرامرزی
مسئول انفورماتیک

شیدا پیرزاد
مسئول فرهنگی

سعیده پژم
مسئول ثبت نام و اداری

لعیا محدث
مدیر پایه نهم

زهرا پیکر نگار
مدیر پایه هفتم و هشتم

فاطمه ذوالفقاری
مسئول مالی

گلبرگ کرمانی
مشتوره پایه هشتم و نهم

دکتر علی وحدتی
مسئول پایش محتوایی