ساختمان شماره 1: ساختمان مرکزی موسسه

محمد جواد دلارامی
مدیر آموزشی کنکور

الیاس کرباسفروشان
مدیر آموزشی مجموعه مدارس

حسین نیرومند
مدیر آموزشی تیزهوشان و المپیاد

سیده سعیده پژم
مدیر آموزشگاه کنکور 

شبنم صالحی
مدیر تیزهوشانی شو

زهرا بهرامفر
مدیر واحد حسابداری

سیده سبیکه احمدی
مسئول دفتر مرکز مشاوره

اسما وکیلیان
مسئول دفتر  مرکز مشاوره

نگین کریمی
مسئول دفتر مرکز مشاوره

افسانه جوخ
مسئول دفتر مرکز مشاوره

سمیرا حقانی
مسئول دفتر مرکز مشاوره

الهام صارم
مسئول دفتر  خانه کنکور

فهیمه شکوری
مسئول دفتر تیزهوشانی شو

گلنار کرمانی
مسئول دفتر المپیاد

آیسان رحیمی زاده
مسئول دفتر انفورماتیک

فاطمه ذوالفقاری
مسئول دفتر امور مالی

فاطمه فرامرزی
مسئول دفتر امور مالی

طاهره مهاجر
مسئول دفتر امور مالی

علیرضا مقدم
معاونت اجرایی

علی نصیری
معاونت آموزشی و ارزیابی کنکور

محمد حاجی آبادی
معاونت اداری و مالی

ساختمان شماره 2 :شعبه پسرانه احمد آباد خانه کنکور آرمان

ناصر مصلحیان
مدیر شعبه

علیرضا تفقدی
سرپرست شعبه

علیرضا مسافر
سرپرست شعبه

علیرضا سینی چی
سرپرست شعبه

ساختمان شماره 3 :شعبه دخترانه احمد آباد خانه کنکور آرمان

مریم دوگانی
مدیر شعبه

حانیه خصالی
سرپرست شعبه

هنگامه صفایی
سرپرست شعبه

فاطمه حقیقیان
سرپرست شعبه

ساختمان شماره 4 :شعبه دخترانه وکیل آباد خانه کنکور آرمان

اشرف کیایی
مدیر شعبه

عادله جهانگیری
سرپرست شعبه

مریم محمدیان
سرپرست شعبه

ملیحه حمیدیان
سرپرست شعبه

لیلا ابراهیمی
سرپرست شعبه

ساختمان شماره 5 :شعبه پسرانه وکیل آباد خانه کنکور آرمان

احمدرضا شکوری
مدیر شعبه

سید حسین موسویان
سرپرست شعبه

حسن طاهری
سرپرست شعبه

حسن زاده
سرپرست شعبه

ساختمان شماره 6 :دبیرستان دوره اول دخترانه آرمان

زینت صدیقی
مدیر مدرسه

فاطمه فرامرزی
مسئول انفورماتیک

شیدا پیرزاد
مسئول فرهنگی

سعیده پژم
مسئول ثبت نام و اداری

لعیا محدث
مدیر پایه نهم

زهرا پیکر نگار
مدیر پایه هفتم و هشتم

فاطمه ذوالفقاری
مسئول مالی

گلبرگ کرمانی
مشتوره پایه هشتم و نهم

دکتر علی وحدتی
مسئول پایش محتوایی