مدرسه آرمانی | شعبه 7: دبیرستان دوره اول غیر دولتی دخترانه
شعبه 8: دبیرستان دوره اول غیر دولتی پسرانه

9 مرحله تا ثبت نام قطعی

مراحل ثبت نام در مدرسه آرمانی

1

تکمیل فرم پیش ثبت نام
در سایت

2

تعیین تایم کارگاه استعدادسنجی توسط مدرسه

3

شرکت در کارگاه استعداد سنجی به همراه والدین

4

حل کردن تست های استعدادسنجی و شخصیت شناسی

5

جلسه فردی تحلیل تست های استعدادسنجی

6

مصاحبه علمی حضوری
دانش آموز

7

تحویل مدارک

8

امضای قوانین و تعهدنامه

9

ثبت نام قطعی

آشنایی با مدرسه آرمانی

 

چندین و چنـد سـال تجربـه کار در مـدارس مختلف دوره اول، بازدیـد از مـدارس خـوب جهـان و ایـران، بحـث و تبـادل نظـر بـا افـراد فرهیختـه و بـا تجربـه، نظرسـنجی از اسـاتید علـوم تربیتـی و در نهایـت مطالعـه مسـتمر در مـورد مـدارس خـوب جهـان و آمـوزش روز دنیـا مـا رو بـه ایـن مـدل دهگانـه رسـوند. مصمـم هسـتیم کـه ایـن مدل شـعار الکی نباشـه و واقعا در این راسـتا و رسـیدن بـه اهـداف ایـن مـدل تلاش کنیـم و بـه همـراه هـم،  بُعد ارتقا بدیم: 

با مدرسه آرمانی بیشتر آشنا شوید

با سپاس؛تیزهوشانی شو

مدرسه؛آرمانیش خوبه

بیشترین قبولی تیزهوشان و المپیاد مشهد

مصاحبه با قبولی‌های تیزهوشان موسسه آرمان

9 مرحله تا ثبت نام قطعی

مراحل ثبت نام در مدرسه آرمانی


چندین و چنـد سـال تجربـه کار در مـدارس مختلف دوره اول، بازدیـد از مـدارس خـوب جهـان و ایـران، بحـث و تبـادل نظـر بـا افـراد فرهیختـه و بـا تجربـه، نظرسـنجی از اسـاتید علـوم تربیتـی و در نهایـت مطالعـه مسـتمر در مـورد مـدارس خـوب جهـان و آمـوزش روز دنیـا مـا رو بـه ایـن مـدل دهگانـه رسـوند. مصمـم هسـتیم کـه ایـن مدل شـعار الکی نباشـه و واقعا در این راسـتا و رسـیدن بـه اهـداف ایـن مـدل تلاش کنیـم و بـه همـراه هـم،  بُعد ارتقا بدیم:

مدرسه آرمانی


آینده از اینجا آغاز می‌شود

ثبت نام در فرایند ورودی مدرسه آرمانی

مراحل ثبت نام در مدرسه آرمانی

جهت ثبت نام در مدارس آرمان خواهشمندیم نکات زیر را رعایت فرمایید:
 
  • پرکردن تمامی فیلدها ضروری می باشد.
  •  حتما از مرورگرهای به روز شده گوگل کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.
  • اطلاعات را به صورت صحیح وارد کنید و از وارد کردن اطلاعات غلط جدا خودداری نمایید.
  • زمانی که پیام “پیش ثبت نام شما با موفقیت انجام شد”  را در پایین فرم دریافت کرده اید ثبت نام شما تکمیل شده است.

  • در صورت بروز مشکل با شماره 05138443823 تماس حاصل فرمایید.

 
 

فرم پیش ثبت نام شما با موفقیت ارسال شد

cropped-fav-1.png
ما در موسسه آرمان تلاش می کنیم در کارمان بهترین باشیم حضور در موسسه آرمان صرفاً برای گذراندن یک دوره خاص نمی باشد ما در اینجا در کنار هم بودن و شاد بودن را تمرین می کنیم.

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی آرمان می باشد.​

طراحی و اجرا توسط سید محمد مهدی بهشتی | پشتیبانی سایت توسط : پشتیبان وردپرس