کارگاه شماره ۲ استعدادسنجی و طرح و برنامه های مدرسه آرمانی
یکشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳
***ویژه متقاضیان ثبت نام سال تحصیلی جدید در مدرسه آرمانی***
✔️توصیف هوش های چندگانه گاردنر
✔️توضیحات مدل ۱۰ گانه مدارس آرمانی
✔️نظام انضباطی مدرسه آرمانی
✔️نظام تشویق مدرسه آرمانی
✔️نظام والدین مدرسه آرمانی

طراحی و اجرا توسط سید محمد مهدی بهشتی | پشتیبانی سایت توسط : پشتیبان وردپرس